Daha yaxşı xidmət üçün bir olaq !!!
müştəri məmnuniyəti sosial forumu

İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

Emblem_of_Azerbaijan.svg
2bfaa8dc-74dc-41b9-b66b-17550d875f67_640.bk

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehlakçılar üçün bərabər şərait yaradılması məqsədi ilə alqı-satqı prosesində, iş görülməsində və xidmət göstərilməsində istehlakçı ilə istehsalçı, satıcı və icraçı arasında münasibətlərin eyni cür tənzimlənməsinin, habelə istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsinin ümumi hüquqi, iqtisadi və sosial əsaslarını və mexanizmini müəyyənləşdirir.

Qanun BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilmiş «İstehlakçıların maraqlarını müdafiə etmək üçün rəhbər prinsiplər» əsasında işlənmiş və Azərbaycan Respublikasında belə münasibətlərin dünya təcrübəsinə uyğunlaşdırılmasına yönəldilmişdir.

I fəsil. Ümumi müddəalar

II fəsil. İstehlakçıların hüquqları

III fəsil. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi

IV fəsil. İstehlakçıların ictimai təşkilatları (istehlakçılar birliyi)

Azərbaycan Respublikasının prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 19 sentyabr 1995-ci il

№ 1113

«Azərbaycan» qəzetində dərcedilmişdir (29 mart 1996-cı il, № 59).

«AzərbaycanRespublikası AliSovetininMəlumatı»ndadərcedilmişdir (1995-ciil, № 23, 24, maddə 368).

5 oktyabr 2001-ci il tarixli, 183-IIQD nömrəli; 5 oktyabr 2001-ci il tarixli, 190-IIQD nömrəli; 12 oktyabr 2001-ci il tarixli, 193-IIQD nömrəli; 23 aprel 2002-ci il tarixli, 311-IIQD nömrəli; 30 aprel 2002-ci il tarixli, 317-IIQD nömrəli; 5 dekabr 2003-cü il tarixli, 538-IIQD nömrəli; 30 dekabr 2003-cü il tarixli, 568-IIQD nömrəli; 10 iyun 2005-ci il tarixli, 925-IIQD nömrəli; 21 oktyabr 2005-ci il tarixli, 1030-IIQD nömrəli; 17 aprel 2007-ci il tarixli, 315-IIQD nömrəli; 30 sentyabr 2011-ci il tarixli, 205-IVQD nömrəli; 29 iyun 2012-ci il tarixli, 415-IVQD nömrəli Qanunlara əsasən əlavələr və dəyişikliklərlə.

 

Həsən bəy Zərdabi prospekti, 88 A
Telefon: (+99412) 4981501
(+99412) 4981504
Faks: (+99412) 4972408
E-mail: [email protected]
İnternet səhifəsi: http://www.consumer.gov.az

 

İndeks: AZ1011

 

Dayanacaq: 29,194,206,211 (102 m.), 29,194,206,211 (197 m.), 29,194,206,211 (276 m.), 29,194,206,211 (347 m.),5,7,17,18,39,59,77,96,151,165,188 (501 m.)