Daha yaxşı xidmət üçün bir olaq !!!
müştəri məmnuniyəti sosial forumu

Abuzərtərəfindən yazılmış şikayət və təşəkkürlər

Abuzər

Şikayət sayı :1

Təşəkkür sayı :0

Rəy sayı :0

Şəhər :

Dil :

Təvəllüd :